logo l

Synagogi na pocztówkach. Judaika ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Agnieszka Baszko

W bogatych zbiorach ikonograficznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu znajduje się kilkadziesiąt dawnych - wydanych do 1945 roku - kart pocztowych, na których widoczne są synagogi z piętnastu wielkopolskich miast i miasteczek. Większość z nich dziś już nie istnieje. Te pocztówki dają wizualne świadectwo powszechnego i bogatego życia żydowskiego w Wielkopolsce i wielokulturowości regionu. 


Wśród pocztówek przeważają karty wieloobrazkowe, na których budynek synagogi umieszczono w sąsiedztwie innych ważnych gmachów miejskich - jak choćby na pocztówkach z Kobylej Góry, Koźmina Wielkopolskiego, Książa Wielkopolskiego, Mieściska, Piły, Rawicza i Środy Wielkopolskiej. Liczne są także panoramy i ujęcia ulic, na których w bliższym lub dalszym planie widać synagogę lub jej fragmenty - jak na kartach pocztowych Gniezna, Leszna, Ostrowa Wielkopolskiego, Piły i Wolsztyna. Gmachy bożnic wydawcy umieszczali także na kartach dwu lub trzyobrazkowych - to pocztówki z Bojanowa i Mosiny - lub czynili z nich główny element obrazu - jak na kartach z Kępna, Koźmina Wielkopolskiego, Leszna, Rawicza i Rogoźna.

Przedstawiamy poniżej cześć z tych pocztówek - te same ilustracje oraz dodatkowe ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej zamieszczamy także w galerii.

Bojanowo

BOJANOWO 1A

To dwuobrazkowa kartka pocztowa - zdjęcia zostały ujęte ozdobną ramką z motywami kwiatowymi. Po lewej –murowana synagoga w Bojanowie (południowa Wielkopolska koło Rawicza) z 1859 roku zbudowana na miejscu starej, drewnianej bożnicy z końca XVIII wieku (dziś to własność prywatna przy ul. Bojanowskiego). Po prawej – żydowski dom starców z 1900 roku, postawiony przez Fundację Moritza Rohra mającego w pobliskiej Golinie Wielkiej swój ziemski majątek (obecnie to Szkoła podstawowa przy ul. Drzymały). Więcej o rodzinie Rohrów piszemy na Chaim/Życie tutaj: https://chaim-zycie.pl/kultura-i-historia/bojanowo/317-zydowscy-ziemianie-rohrowie

Dane wydawnicze pocztówki: Bojanowo, Max Bernhardt, ok. 1915 rok (data wg stempla pocztowego: Bojanowo / 18.09.1916). Technika: światłodruk + litografia. Na karcie korespondencja w języku niemieckim. Sygnatura w zbiorach BUP: Bojanowo-II-0034.

Więcej o synagodze można przeczytać na Chaim/Życie: https://chaim-zycie.pl/kultura-i-historia/bojanowo/318-bojanowo-ma-synagoge-historia-zapomnienia

Gniezno

GNIEZNO 1 Gniezno I 0019

Pocztówka przedstawia perspektywę Hornstrasse (dziś ulicy Mieszka I), w głębi po lewej widać synagogę zbudowaną w 1846 roku. Monumentalna budowla cechowała się dwoma masywnymi wieżami w fasadzie przypominającymi wieże kościelne. Obecnie budynek nie istnieje - synagogę zniszczono w czasie okupacji, na jej miejscu stoi blok mieszkalny.

Dane wydawnicze karty pocztowej: Leipzig (Lipsk), Dr. Trenkler & Co., przed 1905 rokiem (data wg stempla pocztowego: Gnesen / 12.05.1907). Technika: autotypia wielobarwna. Na karcie korespondencja w języku niemieckim. Sygnatura w zbiorach BUP: Gniezno-I-0019.

Więcej o synagodze można przeczytać tutaj: https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/b/1146-bojanowo/112-synagogi-domy-modlitwy-i-inne/83021-murowana-synagoga-przy-obecnej-ul-bojanowskiego-5-polowa-xix-w

W zbiorach Biblioteki znajdują się także inne pocztówki z odmiennymi ujęciami gnieźnieńskiej synagogi - prezentujemy je poniżej.

GNIEZNO 2 Gniezno I 0033

Na innej pocztówce z Gniezna ta sama Hornstrasse przedstawiona jest z odmiennej perspektywy. W głębi ulicy po prawej stronie widać charakterystyczne, wielkie wieże gnieźnieńskiej synagogi.

Dane wydawnicze: Gnesen (Gniezno), Rudolph Grösser (wydawca), Rosenblatt, Frankfurt (drukarz), ok. 1902 rok (data wg stempla pocztowego: Gnesen / 3.07.1902). Technika: litografia wielobarwna. Na karcie korespondencja w języku niemieckim. Sygnatura w zbiorach BUP: Gniezno-I-0033.

Więcej o synagodze można przeczytać również tutaj: https://www.gniezno24.com/aktualnosci/item/3346-gdyby-sciany-mogly-mowic

GNIEZNO 3 Gniezno I 0044

Kolejna perspektywa ulicy Hornstrasse w Gnieźnie z widocznymi w głębi po lewej synagogą wieżami i bryłą synagogi.

Dane wydawnicze: Leipzig (Lipsk), Dr. Trenkler & Co., ok. 1904 rok (data wg stempla pocztowego: Gnesen / 24.01.1904). Technika: autotypia wielobarwna. Na karcie korespondencja w języku niemieckim. Sygnatura w zbiorach BUP: Gniezno-I-0044.

Więcej o synagodze można przeczytać także tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Synagoga_w_GnieGNIEZNO 4 Gniezno I 0055źnie

Synagoga w Gnieźnie - perspektywa Hornstrasse z widoczną po lewej świątynią.

Dane wydawnicze: Magdeburg, Reinicke & Rubin, przed 1905 rokiem (bez obiegu). Technika: światłodruk kolorowany. Sygnatura w zbiorach BUP: Gniezno-I-0055.

Inne informacje o synagodze tutaj: https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/g/594-gniezno/112-synagogi-domy-modlitwy-i-inne/84497-synagoga-ul-mieszka-i

GNIEZNO 5A

Następna pocztówka z Gniezna - w głębi Hornstrasse widoczne są po prawej stronie charakterystyczne, wielkie wieże synagogi.

Dane wydawnicze: Gnesen (Gniezno), Paul Rauch, ok. 1900 rok (data wg stempla pocztowego: Gnesen / 24.05.1901). Technika: światłodruk zielony. Na karcie korespondencja w języku niemieckim. Sygnatura w zbiorach BUP: Gniezno-I-0130.

Więcej o historii Żydów w Gnieźnie można przeczytać tutaj: https://www.ekai.pl/gnieznienscy-zydzi-siedem-wiekow-historii/

GNIEZNO 6 Gniezno II 0036

I ostatnia pocztówka ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu przedstawiająca perspektywę Hornstrasse z widocznymi po prawej charakterystycznymi, wielkimi wieżami synagogi.

Dane wydawnicze: Posen (Poznań), J. Themal, ok. 1910 rok (bez obiegu). Technika: światłodruk. Sygnatura w zbiorach BUP: Gniezno-II-0036.

Kępno

KĘPNO 1A

Pocztówka przedstawia synagogę w Kępnie, mieście w południowej Wielkopolsce, zbudowaną w stylu klasycystycznym w latach 1814-1815.Murowaną synagogę postawiono na miejscu starej drewnianej bożnicy z końca XVII wieku. Budynek istnieje przy ul. Łazienkowej, jest własnością miasta.

Dane wydawnicze: bez miejsca i nazwy wydawcy, ok. 1898 rok (data wg stempla pocztowego: Kempen / 22.09.1898). Technika: światłodruk. Na karcie korespondencja w języku niemieckim. Sygnatura w zbiorach BUP: Kępno-I-0010.

Więcej o gminie żydowskiej i synagodze w Kępnie można przeczytać na Chaim/Życie: https://chaim-zycie.pl/kultura-i-historia/kepno/344-zydzi-w-kepnie

Kobyla Góra

KOBYLA GÓRA Kobylagóra I 0001

Pocztówka wieloobrazkowa przedstawiająca rynek i ważne budynki w Kobylej Górze - niedużej miejscowości w południowej Wielkopolsce niedaleko Ostrzeszowa. W drugim rzędzie z lewej strony, widoczny jest gmach murowanej synagogi zbudowanej w 1888 roku. Obecnie budynek nie istnieje.

Dane wydawnicze: Kobylagora (Kobyla Góra), Bertha Horn (wydawca); Breslau (Wrocław), P.Eichler (drukarz), ok. 1903 rok (data wg stempla pocztowego: Kobylagora / 14.09.1903). Technika: litografia wielobarwna. Na karcie korespondencja w języku niemieckim. Sygnatura w zbiorach BUP: Kobyla Góra-I-0001.

Więcej o synagodze można przeczytać tutaj: https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/k/225-kobyla-gora/112-synagogi-domy-modlitwy-i-inne/85701-synagoga

Koźmin Wielkopolski

KOŹMIN 2 Koźmin Wlkp I 0002

Pocztówka wieloobrazkowa przedstawia widok ogólny Koźmina (miejscowości nieco na zachód od Kalisza) oraz inne ważne budynki miasta. W prawym górnym rogu widoczny jest gmach murowanej synagogi, zbudowanej ok. 1871 roku. Dzisiaj budynek nie istnieje.

Dane wydawnicze: Koschmin (Koźmin), R. Tränkner, ok. 1898 rok (data wg stempla pocztowego: 21.05.1898). Technika: litografia wielobarwna. Na karcie korespondencja w języku niemieckim. Sygnatura w zbiorach BUP: Koźmin Wlkp.-I-0002.

Więcej o gminie żydowskiej i synagodze w Koźminie można przeczytać na Chaim/Życie: https://chaim-zycie.pl/kultura-i-historia/kozmin-wielkopolski/346-z-dziejow-gminy-zydowskiej-w-kozminie

KOŹMIN 1 Koźmin Wlkp I 0001

Na innej, podobnej karcie pocztowej przedstawiającej widok ogólny Koźmina i ważne budynki miasta synagoga widoczna jest również w prawym górnym rogu.

Dane wydawnicze: Koschmin (Koźmin), R. Tränkner (wydawca); München (Monachium), Ottmar Zieher (drukarz), ok. 1898 rok (data wg stempla pocztowego: Koschmin / 5.05.1898). Technika: litografia dwubarwna. Na karcie korespondencja w języku niemieckim. Sygnatura w zbiorach BUP: Koźmin Wlkp.-I-0001.

KOŹMIN 3A

Na kolejnej pocztówce z Koźmina - wieloobrazkowej, przedstawiającej widoki wybranych budynków Koźmina ujęte w ozdobne ramki z motywami kwiatowymi - budynek synagogi umieszczono w lewym górnym rogu.

Dane wydawnicze: Koschmin (Koźmin), Israel Tuch, ok. 1901 rok (data wg stempla pocztowego: Koschmin / 28.05.1901). Technika: światłodruk kolorowany + litografia. Na karcie korespondencja w języku niemieckim. Sygnatura w zbiorach BUP: Koźmin Wlkp.-I-0010.

KOŹMIN 4A

I ostatnia z pocztówek przedstawiających synagogę w Koźminie.

Dane wydawnicze: Koschmin (Koźmin), Hermann Tuch, ok. 1915 rok (data wg stempla pocztowego: Koschmin / 18.07.1917). Technika: światłodruk. Na karcie korespondencja w języku niemieckim. Sygnatura w zbiorach BUP: Koźmin Wlkp.-II-0022.

Książ Wielkopolski

KSIĄŻ 1A

Pocztówka wieloobrazkowa przedstawia widoki Książa i innych budynków miasta leżącego na południowy-wschód od Poznania, w pobliżu Śremu. Pośrodku u góry widoczny jest gmach murowanej synagogi z XIX wieku. Budynek dziś nie istnieje.

Dane wydawnicze: Xions (Książ), Eugen Jaehn, ok. 1901 rok (data wg stempla pocztowego: Xions / 30.10.1901). Technika: litografia wielobarwna. Na karcie korespondencja w języku niemieckim. Sygnatura w zbiorach BUP: Książ-I-0003.

Więcej o gminie żydowskiej i synagodze w Książu można przeczytać na Chaim/Życie: https://chaim-zycie.pl/kultura-i-historia/ksiaz-wielkopolski/333-gmina-zydowska-w-ksiazu

Leszno

LESZNO 1 Leszno II 0019

Pocztówka przedstawia Rynek w Lesznie. W głębi widoczna jest charakterystyczna wieża synagogi powstała po przebudowie gmachu w 1905 roku. Wieżę rozebrano pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku. Obecnie w budynku przy ul. G. Narutowicza mieści się Muzeum Okręgowe.

Dane wydawnicze: ok. 1914 rok (data wg stempla pocztowego: Pawlowitz / 26.01.1917). Technika: światłodruk. Na karcie korespondencja w języku polskim. Sygnatura w zbiorach BUP: Leszno-II-0019.

Więcej o synagodze w Lesznie można przeczytać na Chaim/Życie: https://chaim-zycie.pl/kultura-i-historia/leszno/444-115-lat-odnowionej-synagogi-w-lesznie

LESZNO 2 Leszno II 0045

Synagoga leszczyńska w pełnej krasie po przebudowie w 1905 roku.

Dane wydawnicze: H.M.L. (wydawca), ok. 1915 rok (bez obiegu). Technika: światłodruk. Sygnatura w zbiorach BUP: Leszno-II-0045.

LESZNO 3A

Fotografia na karcie przedstawia perspektywę Kostener Strasse (dziś ul. G. Narutowicza) w kierunku Rynku. Pośrodku w głębi widoczny jest gmach synagogi.

Dane wydawnicze: Posen (Poznań), Heinrich Hoffmann, ok. 1940 rok (bez obiegu). Technika: światłodruk. Sygnatura w zbiorach BUP: bez sygn.

Mieścisko

MIEŚCISKO Mieścisko I 0001

Pocztówka wieloobrazkowa przedstawia widoki Mieściska, małej miejscowości na południowy-wschód od Wągrowca. W lewym dolnym rogu widoczny jest gmach murowanej synagogi zbudowanej w 1855 roku (budynek nie istnieje).

Dane wydawnicze: Wongrowitz (Wągrowiec), Paul Schwartz, ok. 1899 rok (data wg stempla pocztowego: Wongrowitz / 19.08.1899). Technika: litografia wielobarwna. Na karcie korespondencja w języku polskim. Sygnatura w zbiorach BUP: Mieścisko-I-0001.

Mosina

MOSINA 1 Mosina I 0005

Pocztówka wieloobrazkowa przedstawia widoki Mosiny, miasta kilkanaście kilometrów na południe od Poznania. W lewym dolnym rogu widoczny jest gmach murowanej synagogi zbudowanej w 1890 roku. W budynku mieszczącym się przy ul. Niezłomnych, blisko Rynku, mieści się dzisiaj Galeria Miejska.

Dane wydawnicze: Posen (Poznań), Decker W. & Co., ok. 1899 rok (data wg stempla pocztowego: Moschin / 21.05.1899). Technika: światłodruk + litografia. Na karcie korespondencja w języku niemieckim. Sygnatura w zbiorach BUP: Mosina-I-0005.

Więcej o synagodze w Mosinie można przeczytać tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Synagoga_w_Mosinie

MOSINA 2 Mosina I 0016

Inna pocztówka wieloobrazkowa z widokami Mosiny. W lewym dolnym rogu widoczny gmach murowanej synagogi.

Dane wydawnicze: Posen (Poznań), J. Themal, ok. 1901 rok (data wg stempla pocztowego: Moschin / 4.04.1901). Technika: światłodruk + litografia. Na karcie korespondencja w języku niemieckim. Sygnatura w zbiorach BUP: Mosina-I-0016.

Więcej o synagodze można przeczytać także tutaj: https://sztetl.org.pl/en/towns/m/1480-mosina/112-synagogues-prayer-houses-and-others/87188-synagoga-w-mosinie-ul-niezlomnych-1

MOSINA 3 Mosina II 0039

I ostatnia z pocztówek wieloobrazkowych - przedstawiających widoki Mosiny oraz Ludwikowa. W lewym górnym rogu umieszczono ilustrację gmachu synagogi w Mosinie.

Dane wydawnicze: ok. 1910 rok (bez obiegu). Technika: xylografia. Sygnatura w zbiorach BUP: Mosina-II-0039.

Ostrów Wielkopolski

OSTRÓW WIELKOPOLSKI 1A

Pocztówka przedstawia perspektywę Raschkowerstrasse (obecnie ul. Raszkowskiej) w Ostrowie w kierunku Rynku. Po prawej stronie widoczne są wieże synagogi zbudowanej w latach 1857-1860 w stylu mauretańskim. Budynek istnieje, obecnie znajduje się w nim Ostrowskie Centrum Kultury – Forum Synagoga.

Dane wydawnicze: Breslau (Wrocław), Fabian & Co., ok. 1915 rok (data wg stempla pocztowego: Ostrowo / 11.04.1915). Technika: światłodruk. Na karcie korespondencja w języku niemieckim. Sygnatura w zbiorach BUP: Ostrów Wlkp.-II-0060.

Więcej o synagodze w Ostrowie Wielkopolskim można przeczytać tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowa_synagoga_w_Ostrowie_Wielkopolskim

Piła

PIŁA 2 Piła II 0021

Karta przedstawia widok Wilhelmsplatz (dawniej tzw. Rynek Żydowski, dzisiaj okolice Al. Piastów i ul. Ossolińskich). Po lewej stronie znajduje się trzykondygnacyjny gmach murowanej synagogi wzniesionej w latach 1838-1841. Obecnie budynek nie istnieje.

Dane wydawnicze: Schneidemühl (Piła), Chr. V. Wieck, ok. 1915 rok (data wg stempla pocztowego: Schneidemühl / 10.06.1916). Technika: światłodruk. Na karcie korespondencja w języku niemieckim. Sygnatura w zbiorach BUP: Piła-II-0021.

Więcej o synagodze w Pile można przeczytać tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Synagoga_w_Pile

PIŁA 1A

Pocztówka wieloobrazkowa przedstawia ważne budynki Piły. U dołu po lewej widoczny jest trzykondygnacyjny gmach murowanej synagogi.

Dane wydawnicze: Schneidemühl (Piła), Gustav Eichstädt, ok. 1898 rok (data wg stempla pocztowego: Berlin / 17.11.1898). Technika: litografia wielobarwna. Na karcie korespondencja w języku niemieckim. Sygnatura w zbiorach BUP: Piła-I-0019.

O synagodze można przeczytać także tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Synagoga_w_Pile

Rawicz

RAWICZ 1 Rawicz I 0014

Na wieloobrazkowej pocztówce przedstawiającej ważne budynki Rawicza - miasta w południowej Wielkopolsce na trasie do Wrocławia - synagoga widoczna jest u góry po prawej stronie - zwieńczoną okazałą kopułą i Gwiazdą Dawida na niej. Budynek został wzniesiony w latach 1888-1889, obecnie nie istnieje

Dane wydawnicze: Rawitsch (Rawicz), R.F. Frank, ok. 1897 rok (data wg stempla pocztowego: Rawitsch / 19.04.1897). Technika: litografia wielobarwna. Na karcie korespondencja w języku niemieckim. Sygnatura w zbiorach BUP: Rawicz-I-0014.

Więcej o synagodze w Rawiczu można przeczytać na Chaim/Życie: https://chaim-zycie.pl/kultura-i-historia/rawicz/369-wielka-ozdoba-rawicza-przewodnik-po-miescie

RAWICZ 2 Rawicz II 0050

Na innej karcie pocztowej synagoga w Rawiczu okazale prezentuje się od frontu.

Dane wydawnicze: Rawitsch (Rawicz), Julius Urbitsch, ok. 1915 rok (bez obiegu). Technika: światłodruk. Sygnatura w zbiorach BUP: Rawicz-II-0050.

Więcej o synagodze w Rawiczu można przeczytać także tutaj: http://www.muzeumold.rawicz.pl/raviciana/110-rawicka-synagoga.html; https://pl.wikipedia.org/wiki/Synagoga_w_Rawiczu

Rogoźno

ROGOŹNO Rogoźno I 0004

Dwuobrazkowa karta pocztowa z Rogoźna przedstawia zbudowaną w 1861 roku synagogę i jej wnętrze. Dziś budynek nie istnieje, na tym miejscu znajduje się pusty plac.

Dane wydawnicze: Rogasen (Rogoźno), Jonas Alexander's Wwe, ok. 1905 rok (bez obiegu). Technika: światłodruk. Sygnatura w zbiorach BUP: Rogoźno-I-0004.

Na temat synagogi prawie nie ma informacji: https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/r/564-rogozno/112-synagogi-domy-modlitwy-i-inne/88286-synagoga-w-rogoznie-ul-wielka-szkolna

Środa Wielkopolska

ŚRODA WIELKOPOLSKA Środa I 0014

Pocztówka wieloobrazkowa przedstawia panoramę i ważne budynki Środy Wielkopolskiej - miasta na południowy-wschód od Poznania. W lewym dolnym rogu widoczna jest synagoga zbudowana w 1871 roku. Obecnie w w gruntownie przebudowanym budynku przy pl. Zamkowym znajduje się Biblioteka Publiczna.

Dane wydawnicze: Schroda (Środa), J. Bernstein, ok. 1905 rok (bez obiegu). Technika: litografia wielobarwna. Sygnatura w zbiorach BUP: Środa-I-0014.

Więcej o synagodze w Środzie można przeczytać tutaj: https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/s/1387-sroda-wielkopolska/112-synagogi-domy-modlitwy-i-inne/89212-synagoga-w-srodzie-wielkopolskiej-pl-zamkowy-7

Wolsztyn

WOLSZTYN 4 Wolsztyn II 0034

Pośrodku karty widoczny jest piękny budynek synagogi w Wolsztynie, mieście w zachodniej Wielkopolsce, z sześcioma strzelistymi wieżyczkami na szczycie. Świątynia została zbudowana w 1842 roku, przebudowano ją w 1896 roku. do 2000 roku mieś1)ciło się tu kino Tatry. Potem budynek został zwrócony gminie żydowskiej w Poznaniu, a ta sprzedała go prywatnemu właścicielowi. Budynek spłonął w 2009 roku. Obecnie na jego miejscu stoi centrum handlowe.

Dane wydawnicze: Wollstein (Wolsztyn), E.J. Scholz Wwe, ok. 1915 rok (bez obiegu). Technika: światłodruk. Sygnatura w zbiorach BUP: Wolsztyn-II-0034.

Więcej o synagodze w Wolsztynie można przeczytać tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Synagoga_w_Wolsztynie

WOLSZTYN 1 Wolsztyn I 0003

Karta pocztowa przedstawia wolsztyński Rynek. W głębi po prawej widoczny jest budynek synagogi z charakterystycznymi wieżyczkami.

Dane wydawnicze: Wollstein (Wolsztyn), Hugo Schulz, ok. 1904 rok (data wg stempla pocztowego: Wollstein / 10.08.1904). Technika: światłodruk. Sygnatura w zbiorach BUP: Wolsztyn-I-0003.

Więcej o synagodze w Środzie można przeczytać także tutaj: http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/36409,wolsztyn-historia-wolsztynskiej-synagogi.html

WOLSZTYN 2 Wolsztyn I 0007

Podobna pocztówka ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu przedstawiająca wolsztyński Rynek. Synagoga widoczna w głębi po prawej stronie.

Dane wydawnicze: Wollstein (Wolsztyn), E.J. Scholz Wwe, ok. 1902 rok (data wg stempla pocztowego: Wollstein / 14.07.1902). Technika: światłodruk + litografia. Na karcie korespondencja w języku niemieckim. Sygnatura w zbiorach BUP: Wolsztyn-I-0007.

Informacje o synagodze także tutaj: https://sztetl.org.pl/pl/media/64173-wolsztyn-synagoga

WOLSZTYN 3 Wolsztyn I 0008

Panorama centrum Wolsztyna z widoczną w głębi po prawej synagogą.

Dane wydawnicze: ok. 1899 rok (data wg stempla pocztowego: Wollstein / 4.02.1899). Technika: światłodruk.

Na karcie korespondencja w języku niemieckim. Sygnatura w zbiorach BUP: Wolsztyn-I-0008.

Informacje o synagodze także tutaj: https://wolsztynzdawnychlat.weebly.com/wolsztyn-z-dawnych-lat/wolsztyn-synagoga

 

WOLSZTYN 5 Wolsztyn II 0042

Panorama centrum miasta z widocznym w głębi pośrodku budynkiem synagogi.

Dane wydawnicze: Wollstein (Wolsztyn), E.J. Scholz Wwe, ok. 1915 rok (data wg stempla pocztowego: Wollstein / 22.02.1916). Technika: światłodruk. Na karcie korespondencja w języku niemieckim. Sygnatura w zbiorach BUP: Wolsztyn-II-0042.

WOLSZTYN 6 Wolsztyn II 0056

I ostatnia pocztówka z synagogą Wolsztyna - zarazem ostatnia Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w przedstawiających synagogi w Wielkopolsce. Karta przedstawia panoramę miasta. Po lewej stronie za wieżą kościoła widoczny jest fragment budynku synagogi.

Dane wydawnicze: Wollstein (Wolsztyn), S. Wolffsohn, ok. 1909 rok (data wg stempla pocztowego: Wollstein / 14.11.1909). Technika: światłodruk. Na karcie korespondencja w języku niemieckim. Sygnatura w zbiorach BUP: Wolsztyn-II-0056.

Przygotowała Agnieszka Baszko, współpraca Jakub Skutecki - Pracownia Zbiorów Ikonograficznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

 

Dziękujemy dyrekcji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu oraz jej pracownikom za prezentację na Chaim/Życie kart pocztowych ze swoich zbiorów.

Synagoga w Gnieźnie posiadała dwie wielkie, charakterystyczne wieże (widoczna w głębi ulicy po prawej stronie). Pocztówka z ok. 1902 roku

Synagogi Wielkopolski na pocztówkach

Projekt
CHAIM/ŻYCIE

Fundacja Tu Żyli Żydzi, Poznań


Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci, realizowane w 2020 r. przez Andrzeja Niziołka

CHAIM/ŻYCIE - portal o kulturze, Żydach, artystach i Wielkopolsce, to projekt edukacji i animacji kultury w Poznaniu i Wielkopolsce. Poszukujemy, gromadzimy i prezentujemy na niej trzy rodzaje materiałów:

* Dzieła twórców kultury odnoszące się do kultury żydowskiej i obecności Żydów w Poznaniu i Wielkopolsce.

* Materiały nt. kultury i historii Żydów wielkopolskich – jako mało znanego dziedzictwa kulturowego regionu.

* Informacje o działaniach lokalnych społeczników, organizacji, instytucji zajmujących się w Wielkopolsce upamiętnieniem Żydów w swoich miejscowościach oraz informacje o tychże działaczach i organizacjach.

Kontakt

  • Andrzej Niziołek

  • Hana Lasman

  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Projekt finansowany jako zadanie publiczne Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w 2021 r.

© 2020 Fundacja Tu Żyli Żydzi. Strony Trojka Design.